ראשי   על המערכת   יתרונות   מחירון   יצירת קשר

 invo-Scan 

 

איך זה עובד במשרד אשר עוסק בהנהלת חשבונות?

אחת לחודש מגיעות החשבוניות מהלקוחות – מנהל החשבונות מכניס את כל החשבוניות

של הלקוח לסורק , מסמן את תיקיית הלקוח ומבצע סריקה. מרגע זה , אין צורך לשמור על מסמכי המקור וניתן להחזיר אותן ללקוח.

 

לאחר סריקת החשבוניות, ייווצר באופן אוטומטי קובץ אשר יעבור להנהלת החשבונות לכרטיסים הרלוונטיים באופן אוטומטי. ניתן לצפות בתנועות שנוצרו, לתקנן או לאשרן לפני העברתן להנהלת החשבונות.

החשבוניות הסרוקות יישמרו על גבי השרת וניתן לאתר אותן בקליק אחד לפי כל הפרמטרים הנמצאים על גבי החשבוניות: שם ספק , מספר חשבונית ,מספר עוסק מורשה , סכום ועוד....

 

בהתאם להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (תיקון), התשע"ג-2012 תתאפשר שמירה של תיעוד חוץ בארכיון

דיגיטלי (שובר קבלה, תעודת משלוח, חשבונית, חשבונית מס, הודעת זיכוי, הזמנה) – שקיבל הנישום מגורם חוץ

באמצעות סריקה ממוחשבת. המערכת מותאמת לכל תוכנות הנהלת החשבונות הנמצאות בשימוש בישראל.


להלן עיקרי הוראות מס הכנסה המאפשרות שמירת חשבוניות בארכיון דיגיטלי באמצעות סריקה ממוחשבת ללא צורך בשמירת המקור:

 

המסמך עבר תהליך של סריקה ממוחשבת.

בקובץ המחשב הוספו בצורה בולטת לעין המילים "מסמך סרוק".
קובץ המחשב נחתם בחתימה אלקטרונית מאושרת של הנישום או מי מטעמו, כאישור לכך שמסמך המקור נסרק בשלמותו;
אדם נוסף בדק שמסמך המקור זהה לקובץ המחשב שנסרק וחתם בחתימתו האלקטרונית המאושרת כאישור לכך.

 

נישום רשאי לבער מסמך סרוק בתנאים שלהלן:

 

קובץ המחשב שהוא תוצר הסריקה נשמר כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות של הנישום,

בארכיב דיגיטלי בהתאם לכללים שנקבעו לעניין זה בהוראות ניהול ספרים.
הוגש דוח בהתאם לסעיף 121 לפקודה – לאותה שנת מס.
לעניין מנכה כאמור בסעיף 177 לפקודה – הוגש הדוח לגבי תשלום הכנסה החייבת בניכוי במקור (טופס 856), במועד
ובדרך הקבועים בסעיף האמור;

פנקסי החשבונות המתייחסים לאותה שנת מס לא נמצאו כבלתי קבילים.

 

 

מערכת invo-scan עומדת בכל התנאים!

 

כל משתמש במערכת invo-scan יוכל לשמור באופן חוקי את מסמכי החשבונות כקבצים ללא צורך בשמירת מסמכי המקור! יותר מכך , כל המסמכים יועלו לענן כך שגם הלקוחות של המשרדים יוכלו לצפות (בתשלום נוסף) בכל החשבוניות שלהם במגוון חתכים וליצור מגוון דוחות (לדוגמא: כל חשבוניות החשמל לתקופה... כל החשבוניות מספק מסוים לתקופה... ועוד).

לצפייה בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (תיקון) התשע"ג – 2012 , לחץ כאן.

 

invo-Scan powered by Do4u פרסום באינטרנט